Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
not66
1843 ba1f 500
Reposted fromanke anke vianoisetales noisetales
not66
1773 2ca3
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
not66
1770 c343
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
7365 ed16
Reposted frompussyporn pussyporn
7361 0dab
Reposted frompussyporn pussyporn
not66
3395 1ab0 500
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
not66
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianoisetales noisetales
not66
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting vianoisetales noisetales
6678 42ca
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianoisetales noisetales
not66
6051 c340
Reposted fromshavedpussy shavedpussy
5277 eea6
Reposted frompussyporn pussyporn
3115 28f1 500
Reposted fromsexxx sexxx
not66
8266 8cc2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viabarock barock
not66
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viabarock barock
not66
1709 ea10
Reposted fromkarahippie karahippie viabarock barock
not66
4309 d70b 500
Reposted fromtfu tfu viabarock barock
not66
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl